Teemat
APUA ERI ELÄMÄNTILANTEISIIN

Itä-Uusimaa voi hyvin, jos lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin. Tavoitteeni on, että Itä-Uusimaa olisikin Suomen paras paikka perheille elää ja asua.


- Terapiatakuu on saatettava voimaan Itä-Uudellamaalla. Mielenterveyden haasteisiin on saatava matalalla kynnyksellä apua.

- Kannatan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.

- Keskenmenon kokeneille on tarjottava riittävää henkistä ja fyysistä tukea.

- Lapsiperheiden kotihoitoa on oltava tarjolla matalalla kynnyksellä.


sujuva arki

Sujuva arki syntyy siitä, että palvelut ovat ihmisiä varten ja lähellä ihmisiä.


- Jokaisesta kunnasta on löydyttävä sotepiste. Etä- ja digipalvelut ovat tärkeä lisä, mutta eivät voi korvata täysin kasvokkain saatavia palveluja.

- Neuvolasta saa yhden luukun periaatteella apua ja tukea arkeen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen raja on perheiden tuen takaamiseksi matala.

- Jokainen voi luottaa siihen, että Itä-Uudellamaalla on mahdollisuus hyvään vanhuuteen. Hoiva ja hoito on inhimillistä.

- Palveluja on saatavilla kotimaisilla kielillä.


Toimiva itä-uusimaa

- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan ja hyvään johtamiseen panostetaan.

- Julkinen ja yksityinen toimivat kumppaneina. Esimerkiksi palveluseteli voi olla hyvä tapa purkaa jonoja ja hyödyntää yksityistä palvelutarjontaa.

- Sotejärjestöjen rooli on Itä-Uudellamaalla merkittävä. Kuntien ja hyvinvointialueen rajapintojen tulee olla niin sujuvat, että esimerkiksi tukiperhetoiminta ja muu tärkeä järjestösektorinkin järjestämä palvelu on turvattava.

- Sitoudun toimimaan avoimesti ja kertomaan aktiivisesti työstäni, jos tulen valituksi aluevaltuustoon.