Teemat
onnellisten perheiden sipoo

Sipoo voi hyvin, jos lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin. Tavoitteeni on, että Sipoo olisikin Suomen perhemyönteisin kunta!


- Kotihoidon tuen Sipoo-lisä on säilytettävä.

- Varhaiskasvatuksen saatavuuden tulee olla luotettavaa ja perheen arkea tukevaa. Sipoon on syytä selvittää lähipäiväkotiperiaatteen käyttöönottoa.

- Nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin, mukaan luettuna mielenterveyspalveluihin, tulee panostaa.

- Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.


sujuva arki

Sujuva arki syntyy sujuvaksi suunnitellusta kunnasta.


- Hyvät julkisen liikenteen yhteydet Helsinkiin on turvattava. Olen avoin järkevästi toteutetulle Kerava-Nikkilä-radalle.

- Etätyön hyödyistä kaikki irti sekä kunnassa työpaikkana että kuntalaisille yhteiskäyttötiloina.

- Kaikkia palveluja ei pidä keskittää.

- Sujuva arki tarvitsee vastapainokseen mielekkään vapaa-ajan. Lähiluonto, kulttuuri ja harrastukset ovat tässä tärkeitä, ja niitä kunnan on syytä varjella, kehittää ja tukea.

väljä kasvu

Sipoo on erinomaisella paikalla, ja se kiinnostaa monia. Sipoo saa kasvaa, mutta kasvun on tapahduttava järkevästi.


- Kaavoituksessa on suosittava sopivaa puutarhakaupunkimaista väljyyttä.

- Puurakentamista kannattaa edistää.

- Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa.