Synnytysten on oltava turvallisia HUS-alueella

Synnyttämisen on aina oltava turvallista ja hoidon asianmukaista etenkin Uudellamaalla, missä syntyy eniten vauvoja muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) on otettava vakavasti kätilöiden julkisuudessa esiintuoma huoli synnytysten turvallisuudesta ja synnytysosastojen kiireestä Uudellamaalla.


Synnytys on koko perheelle aina yksi elämän erityisimmistä hetkistä. Siihen liittyy suuria tunteita: onnea, iloa ja pelkoakin. Synnytyssairaalan ja sen henkilökunnan on hoidettava synnyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Perheillä on oikeus saada hyvää hoitoa ja synnytysosastojen hoitohenkilökunnalla on oikeus saada tehdä työnsä hyvin.


Synnyttäminen on Suomessa maailman turvallisinta, mutta viime aikaiset uutiset HUS-alueen ja etenkin pääkaupunkiseudun synnytysostastojen tilanteesta ovat huolestuttavia. Liiallinen kiire, huono johtaminen ja synnytyssairaalojen sulkeminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ala menettää osaajia ja kätilöt kertovat huonoista työolosuhteista, jotka väistämättä vaikuttaa myös hoidon laatuun ja turvallisuuteen.


Suomalaiset kätilöt ovat alansa kovimpia osaajia, mutta he tarvitsevat tuekseen riittävät resurssit sekä heidän työtään tukevaa johtamista ja asiantuntijoita. HUS-johdon on otettava kätilöiden esittämä huoli vakavasti ja tehtävä riittävät toimenpiteet, jotta kätilöt voivat tehdä työnsä hyvin ja synnyttäjät voivat luottaa saamaansa hoitoon.


Sonja Hällfors
Uudenmaan Keskustan puheenjohtaja


Riikka Pakarinen
Keskustan varapuheenjohtaja


Terhi Peltokorpi
Helsingin kaupunginvaltuutettu