Kunnan tehtävä on helpottaa perheiden elämää

Kunnan tärkeimpiä tehtäviä on tukea ja helpottaa perheiden elämää. Perheiden on voitava luottaa, että esimerkiksi päivähoitopaikan saa lähimmästä päiväkodista, lapsen koulupolku on selkeä ja turvattu ja sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin pääsee silloin, kun niille on tarve. Kesän puistoruokailu ja lukuvuoden aikana koulupäivän yhteydessä järjestettävät harrastukset sujuvoittavat perheiden arkea entisestään.


Raskauden ja vauvavuoden aikana olen saanut nähdä, miten erinomaisesti Sipoo on tukenut tuoreen perheen elämää. Ei ole tarvinnut jännittää, järjestetäänkö äidin jälkitarkastusta, saako vauva kaikki neuvolalääkäriajat, järjestyykö päivähoitopaikka tai saako perhepalveluilta tukea, jos kaikki ei kotona sujukaan. Ei tarvitse mennä kuin kuntarajan toiselle puolelle Helsinkiin, kun tilanne on aivan toisenlainen. Sipoon kasvaessa on kaikin keinoin pidettävä kiinni siitä, että palvelut perheille pysyvät vähintään nykyisellään, mielellään vieläkin parempana.


Se, että arki on sujuvaa ja perheet voivat hyvin, on ensiarvoisen tärkeää. Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät kunnan kulutaakkaa pitkällä tähtäimellä, mutta ennen kaikkea hyvät palvelut perheille vähentävät inhimillistä taakkaa sipoolaisilta perheiltä. Sipoo voi hyvin kun perheet voivat hyvin.


Teksti on julkaistu Sipoon Sanomissa 10.6.2021