Sipooseen 100 euron vauvaraha

Sipoon Sanomien vaalikoneessa esitetään yhtenä väittämänä, että Sipoossa tulisi maksaa syntyvien lasten perheille vauvarahaa. Ehdokkaiden vastaukset väittämään ovat vaihtelevia, osittain varmastikin myös siksi, ettei vauvarahasta ole selkeää yksittäistä mallia. Siksi onkin mahdollista luoda Sipoon oma malli vauvarahan maksamiseksi. Esitän, että Sipoossa maksettaisiin 100 euron vauvarahaa tänne syntyvien lasten perheille.


Vauvaraha on yleisemmin käytössä eräissä muuttotappiokunnissa, jotka haluavat houkutella paikkakunnalle uusi veronmaksajia tai saada nykyiset jäämään. Vauvarahan määrä vaihtelee sadoista euroista tuhansiin euroihin joko kertamaksuna tai vuosittain maksettuina pienempinä summina.


Sipoo ei ole muuttotappiokunta, mutta samalla lailla meidän on pidettävä huolta perheiden hyvinvoinnista sekä kunnan houkuttelevuudesta. Syntyvyyttä on tuettava luovienkin ideoiden avulla, siksi Sipoon vauvaraha voisi olla hyvä lisä vauvamyönteisemmän yhteiskunnan eteen.


Esitänkin, että Sipoo maksaisi 100 euron vauvarahaa kaikille sipoolaisille vauvaperheille. Vauvaraha olisi lahjakortti tai palveluseteli, jolla voisi ostaa sipoolaiselta yritykseltä tuotteita tai palveluja. Lahjakortilla perheet voisivat käyttää esimerkiksi siivouspalveluja, äitiysfysioterapiaa tai ostaa valmista ruokaa. Samalla vauvaraha tukisi sipoolaisia yrityksiä.


Viime vuosina Sipooseen on syntynyt noin 170 vauvaa vuodessa (Sipoo Numeroina 2019). Näin ollen kustannukset olisivat maltilliset, mutta vaikutukset olisivat sitäkin myönteisemmät.


Sipoon on kaikin keinoin näytettävä, että vauvat ovat tänne tervetulleita. Samalla vauvaraha olisi oiva keino tutustuttaa lapsiperheitä kunnan alueella toimiviin yrityksiin.


Sonja Hällfors

Keskustan kuntavaaliehdokas, Kirkonkylä


Teksti julkaistu Sipoon Sanomien Vaalikynä-palstalla 8.4.2021